Uutiset

Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen nimittämän lasten ja nuorten liikkumissuositus -työryhmän julkaisema raportti, Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:19.

Raportin löydät osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162984


Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi keskiviikkona 7.4.2021 lasten ja nuorten kansallisen liikkumissuosituksen. Suosituksesta käy ilmi miten paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsisivat.

Suosituksen pohjana on käytetty suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n viime vuonna päivittämää suositusta.

Tapahtumat

Pääyhteistyökumppanit